Επικοινωνία

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΜΠΩΝ Α.Ε.

ΚΟΥΜΑ 4 ΛΑΡΙΣΑ 412 22

Τηλ : 2410-254430

FAX : 2410-671428

Email : ea430@hol.gr